ביטוח חיים

הביטוח השקט
מבין כל סוגי הביטוחים ביטוח חיים הוא ללא ספק זה שאף אחד לא אוהב לדבר עליו – סוכני ביטוח, המעוניינים בביטוח חיים, ואלו שכבר יש להם פוליסת ביטוח חיים פעילה-כולם משתדלים לסיים את העסקה ולאחר מכן לסלק את המחשבה שיום יבוא והוא יצדיק את קיומו ויגן על משפחת המבוטח על מנת שלא ייאלצו לשאת בתשלום החובות שנשארו לאחר פטירת המבוטח, בהוצאות הנלוות של הפטירה, ועוד.
בשונה מפוליסות אחרות-ביטוח רכב, ביטוח נסיעות, ביטוח השכרת רכב-שבהם הכיסוי הוא עבור אירוע שלעיתים כלל אינו מתרחש-ביטוח חיים הוא היחיד שמכסה אירוע שבאופן וודאי יתרחש מתי שהוא, ומשך זמן הביטוח הוא כל ימי חייו של המבוטח.
ביטוח חיים מהווה סוג של חיסכון אשר בדומה לקופת גמל או קרן פנסיה מגן מפני אובדן כושר ההכנסה בגין יציאה לפנסיה או כל סיבה אחרת, או קרן תשלומים לחינוך גבוה עבור ילדי המבוטח.

ביטוח חיים מופיע בשני מסלולים:
1. מסלול בו החברה משלמת פיצויים רק במות המבוטח.
2. מסלול בו החברה משלמת פיצויים הן במות המבוטח והן בהגיעו לגיל פרישה.

בביטוח חיים הסכום אותו תשלם חברת הביטוח תלוי במבוטח ובסכום אותו הוא מוכן לשלם, ובהסכמת חברת הביטוח לסכום זה-כך אם המבוטח עשה ביטוח חיים בכמה חברות הסכומים שחברות הביטוח ישלמו יהיו אלו שמצוינים בסך כל הפוליסות-אך אם מעורב גם גורם שלישי בתביעה ייתכן מצב שבו הסכום שיתקבל מאותו צד שלישי יתווסף לסכום הפיצויים אך לא יתקזז מהם.
פוליסת ביטוח חיים מחייבת את המבוטח גם אם במקצועו עבד בעבודה עם סיכון כגון אינסטלטור לגלות שקיפות וגילוי נאות לגבי שינויים במצבו הבריאותי-שכן הסתרת מידע בהצהרת הבריאות שאותה מוסר המבוטח לסוכני הביטוח עלולה לגרום לביטול הפיצויים או אפילו לביטול הפוליסה-אולם אם המבוטח חלה או אם חלה החמרה במצבו לאחר שמסר את הצהרת הבריאות הוא אינו מחויב לדווח על כך-וחברת הביטוח לא תוכל לבטל את הביטוח או הפיצויים.
ביטוח חיים הינו אישי-כלומר אדם יכול לבטח רק את עצמו, אך אם ברצונו בפוליסת ביטוח חיים לבן משפחה אחר, חברת הביטוח תדרוש ממנו הסכמה בכתב חתומה על ידי אותו בן משפחה.
מומלץ להתחיל את ביטוח החיים כאשר הבריאות תקינה ובגיל צעיר מאחר וחברות הביטוח מתנות את רכישת ביטוח החיים בגיל מבוגר או במצב של מחלה בתשלום פרמיה גבוהה למדי.

ביטוח חיים ומשכנתא
הבנקים למשכנתאות מחייבים את ציבור נוטלי המשכנתאות להיות מבוטחים בביטוח משכנתא הכולל ביטוח חיים חלקי המכסה רק מקרים שבהם נוטל המשכנתא נפטר – אך אינו מכסה אובדן פרנסה בגין מחלה או נכות.
ביטוח משכנתא בחברות הביטוח חיצוניות לבנק מכיל ביטוח דירה + ביטוח חיים-כאשר ביטוח החיים חייב לכלול את שני בני הזוג כך שאם אחד משניהם נפטר בן הזוג השני אינו מחויב בהמשך תשלום המשכנתא-ובנוסף הפוליסה חייבת להכיל כיסוי המגן מפני אובדן כושר ההכנסה-רצוי לבדוק את המחירים של הפוליסות בחברות הביטוח השונות ומה הן מכילות, כאשר לעיתים עדיף להישאר עם אותו סוכן ביטוח שדרכו רכשתם פוליסת ביטוח רכב או ביטוח נסיעות מאחר ולרוב תקבלו גם יחס אישי יותר וגם הצעת מחיר אטרקטיבית עבור שניים או שלושה סוגים שונים של ביטוח.

כמה טיפים לסיכום
בדיקת חברות הביטוח השונות חייבת להכיל את הפרמטרים הבאים:

1. רמת הכיסויים השונים בפוליסה והיקפם.
2. יעילות וזריזות הטיפול בבקשותיכם.
3. עלויות הפוליסות השונות.

חשוב לזכור שאם החלטתם להעביר את כל חבילת הביטוחים לחברה אחרת-לא יידרש מכם קנס או עמלת יציאה-ואם באו אליכם בדרישות מהסוג הזה-עליכם לדעת שאינן חוקיות ואינכם צריכים להיענות להן, ואם החלטתם להישאר עם אותה חברת ביטוח הינכם זכאים לשנות תנאים כאלו ואחרים גם תוך כדי תקופת הביטוח, בכפוף לאישור המפקח על הביטוח ולתנאים המפורטים בהסכם הראשוני מול חברת הביטוח שלכם.