ביטוח דירה

דירה ראשונה, דירה שנייה
רוב רובו של ציבור רוכשי הדירות בארץ למטרת מגורים נוטל משכנתא שבה כלולה פוליסת ביטוח דירה, ובשנים האחרונות רבים עוברים לבטח את דירתם באופן עצמאי, ולא בביטוח משכנתא-וחוסכים כמה מאות שקלים בשנה, בפרט אם זו דירה שנייה אותה הם רוכשים לדור הצעיר או למטרת השקעה.
מי שמימנו את רכישת הדירה מהון עצמי ולא נטלו משכנתא אינם מחויבים לביטוח דירה אך טוב יעשו אם יחליטו לבטח את דירתם לפחות כדי לכסות את הנזקים השכיחים ביותר שהם נזקי בלאי טבעי ונזקי צנרת שאותם ייאלצו לממן מכיסם בהיעדר פוליסת ביטוח דירה מלאה שתכסה את העלויות של נזקים אלו ואחרים.

בדומה לביטוחים אחרים כגון: ביטוח רכב, ביטוח דירה מורכב ממספר סוגי ביטוחים:
1. ביטוח מבנה.
2. ביטוח תכולה.
3. ביטוח צד שלישי.

חשוב לבדוק עם חברת הביטוח אם הצעת המחיר המפתה שקיבלתם כוללת גם ביטוח צד שלישי מאחר ופוליסה שמכסה ביטוח מבנה בלבד ללא ביטוח צד שלישי אינה מכסה נזקים שייגרמו לצד שלישי כגון שכנים בבניין, אורחים, ועוד.
פוליסות ביטוח דירות דיסקרטיות שכוללות הן את המבנה והן את התכולה מכילות גם ביטוח צד ג' ואין צורך בתוספת תשלום עבור ביטוח זה.
הנזקים השכיחים ביותר הם נזקי צנרת, נזקי שיפוץ הדירה המבוטחת שעלולים "לזלוג" לדירות השכנות, ונזקי בלאי נוספים-במקרים אלו שבהם ביטוח הדירה כולל גם ביטוח מבנה וביטוח צד ג' חברת הביטוח נושאת באחריות לנזק והמבוטחים משלמים רק את ההשתתפות העצמית-כאשר ביצוע התיקון נעשה או על ידי איש מקצוע מטעם חברת הביטוח, או על ידי איש מקצוע שנבחר באופן עצמאי על ידי המבוטחים-כאשר במקרה זה חברת הביטוח תשלח שמאי מטעמה על מנת שיעריך את הסכום הנדרש לתיקון הנזק, המבוטח ישלם לאיש המקצוע ויקבל החזר מחברת הביטוח, והסכום בגין השתתפות העצמית יהיה גבוה יותר מהסכום אותו ישלמו המבוטחים אם התיקון התבצע על ידי איש מקצוע שחברת הביטוח שלחה.
נושא נוסף שחשיבותו רבה בביטוח דירה הוא תשלום עבור תוספות או בשפה המקצועית-נספחי מבנה:
ארונות קיר, כלים סניטריים (אמבטיה, כיור, אסלה), או מזגן, וכל התוספות המחוברות לקירות הדירה שבעטיין עלולים המבוטחים לשאת בהוצאות הגבוהות שייתכנו במקרה של נזק שאינו כלול בפוליסה.

מיגון וביטוח הדירה
חברות הביטוח אוהבות מיגון לא רק בביטוח רכב-בעלי דירה עם דלת ממוגנת בכניסה לדירה ומערכת מיגון איכותית המקיפה את כל פתחי הדירה יכולים לקבל פוליסה מועדפת מאחר והסיכון לפריצה לדירה כזו הוא נמוך, ובאותו אופן מערכות גילוי אש באיכות טובה המפחיתות את הסיכוי שייגרם נזק רציני לתכולה ולמבנה בגין שריפה שפרצה בדירה עשויות לסייע בקבלת פוליסה זו.

ביטוח דירה שכורה
ציבור שוכרי הדירות מחויב לעיתים על פי חוזה לביטוח הדירה-ואז שכר הדירה יקר יותר מאחר ומגולם בו מחיר הביטוח-מה שעלול להקשות על בעלי הדירות להשכיר אותן-עדיף לשני הצדדים: השוכרים והמשכירים לאפשר לשוכרים לעשות ביטוח דירה באופן עצמאי, ולשוכרים מומלץ לבדוק טרם החתימה על החוזה אם חוזה השכירות מחייב את השוכר לשאת בהוצאות תיקון נזקים עתידיים מאחר ובמקרה זה חברת הביטוח תתבע את השוכר ולא את בעל הדירה.

טיפ לסיום
חשוב לציין שאם יש לכם פוליסת ביטוח דירה ייתכן והחברה המבטחת תציע לכם מיוזמתה לצרף לביטוח הדירה גם פוליסת ביטוח רכב בתנאים אטרקטיביים-אולם מומלץ לא לקבל את ההצעה הראשונה שתשמעו, אלא לערוך בדיקה מקיפה בחברות אחרות שאולי בהן תוכלו לקבל תנאים טובים יותר מאלו שהציעה לכם החברה שבה יש לכם פוליסת ביטוח דירה קיימת.